શાંતા બા મેડીકલ કોલેજ અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ની કાયાપલટ થતા ગરીબ દર્દી નારાયણ ની સુવિધા માં વધારો થયો…

હર્દય રોગ ઓર્થો . પીડીયા સહીત તમામ ઓપરેશન માટે બહાર નો મોંઘો દાંટ ખર્ચ બચતા ગરીબ…

અમરેલીમાં પોલીસ દ્વારા હેલ્મેટધારકોનું સન્માન

રાજયભરમાં પોલીસતંત્ર દ્વારા ટ્રાફીકના નવા નિયમોનું પાલન કરવાનો પ્રારંભ કરાયો છે પણ અમરેલીમાં એસપીશ્રી નિર્લિપ્ત રાયે…